Home
Contact
Over VIBAM

Outplacement voor ontslagen bedienden

 • Wij activeren opdat deelnemers zich opnieuw inschakelen in de arbeidsmarkt. Van zodra hierover een akkoord is bereikt tussen het bedrijf en de syndicale afvaardiging, gaan wij van start.
   
 • Onze focus is de levensloopbaan. De deelnemers leren om hun leven in overeenstemming te brengen met 4 levensankers: werk, gezondheid, privéleven en sociale activiteiten in de vrije tijd.
   
 • Onze waarderende methode is gericht op het aanleren van werkwijzen, eerder dan van inhouden. Daardoor zijn de deelnemers in staat om hun loopbaan permanent en zelfstandig te beheren in het verlengde van hun competenties, motivaties en talenten.
   
 • VIBAM is al meer dan 20 jaar actief in outplacement. Deze ervaring combineren we met flexibiliteit: ons netwerk van freelance adviseurs kan vlot ingeschakeld worden naarmate de nood zich stelt.
   
 • Wij geven ontslagbegeleiding op hoger managementsniveau voor de prijs van collectief outplacement: 1.800 euro per deelnemer, behalve voor personen die jonger dan 45 jaar zijn en die inidividueel ontslagen worden. Voor hen is de ontslagbegeleiding gratis.

Klik hier om de overeenkomst m.b.t. het aanbieden van een outplacementprogramma te downloaden.

Voor meer informatie contacteer

Carl Van MolEddy Driesen
03 369 14 4003 369 14 43