Home
Contact
Over VIBAM

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling stelt de werknemer in staat om zichzelf te evalueren en bij te sturen indien wenselijk. Het biedt mensen de kans om met de eigen loopbaan bewust om te gaan.
Als werkgever wilt u goede, ervaren werknemers graag in huis houden. Het is dan ook van belang dat u de ervaring van uw medewerkers naar waarde weet te schatten en hen de nodige groeikansen geeft. Loopbaanontwikkeling is een krachtig instrument om mensen toe te laten zich op hun eigen tempo verder te ontwikkelen, terwijl ze hun draai (blijven) vinden in hun werkomgeving.
Op basis van een paritair akkoord kunnen alle bedienden binnen onze sector beroep doen op deze dienstverlening van VIBAM.

Instapmogelijkheden

  • Op initiatief van de werknemer:

    De werknemer die minstens vijf jaar tewerkgesteld is binnen het bedrijf kan zelf vragen om gratis een persoonlijke balans op te maken. Hij doet dit in zijn eigen vrije tijd. De sessies met de loopbaanadviseur vinden plaats in onze lokalen tijdens de kantooruren. Eventuele afwezigheid op het werk is volledig voor rekening van de werknemer.
     
  • Op initiatief van de werkgever:

    U kan, in samenspraak met de betrokken werknemer en na een paritaire overeenkomst, beroep doen op VIBAM om de werknemer een oriënteringstraject te laten doorlopen. Het traject loopt tijdens de werkuren en kost u 1 100,-euro per werknemer.
     

Elke communicatie met de werkgever over deze coaching behoort tot de verantwoordelijkheid van de werknemer. We moedigen wel aan om de resultaten van de zelfdiagnose met u te bespreken. Zo kunnen jullie een betere afstemming in de job realiseren.

Inhoud

Dit loopbaantraject omvat een sterkte-zwakte analyse, een profielbepaling aan de hand van een persoonlijk werkboek en aanverwante analyses. De werknemer wordt in dit alles begeleid door een loopbaanadviseur.

Voor meer informatie contacteer
 

Carl Van Mol

Eddy Driesen

03 369 14 40

03 369 14 43