Home
Contact
Over VIBAM
 Over VIBAMMissie

Onze missie

Het behoud en de verhoging van de kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling(kansen) van de bedienden bij de aangesloten bedrijven in de sector door het stimuleren, het coördineren en het organiseren van vormings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten.

VIBAM wil de weerbaarheid van de bedienden en van de bedrijven in de sector verhogen, om in een concurrentiële omgeving kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling te verzekeren.

We richten ons hierbij tot alle partners binnen de onderneming:

  • we ondersteunen de werkgever in het vormen van zijn medewerkers, om de leefbaarheid van het bedrijf te stimuleren
  • we ondersteunen de werknemer in zijn 'employability', de blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door opleiding en bewustzijn. Er wordt speciale aandacht besteed aan de risicogroepen.

Concreet bieden wij deze ondersteuning in volgende vormen:

De VIBAM-boodschap

Op allerlei manieren poogt VIBAM bij de werkgevers, de vakbonden en de bedienden van de sector de belangrijke thema's opleiding en loopbaanontwikkeling onder de aandacht te brengen.
We ondernemen hiervoor volgende concrete acties:

  • elke cursus uit ons aanbod (behalve de PC-trainingen) wordt door een van onze medewerkers geopend met een kort woordje over de mogelijkheden die VIBAM kan bieden. Alle cursisten ontvangen daarnaast ook een overzichtelijke en alomvattende folder van VIBAM.
     
  • we bezoeken meer en meer vooral kleinere bedrijven: vele KMO's vinden slechts de weg naar VIBAM - en tot opleiding en vorming - wanneer een adviseur van VIBAM ter plaatse komt om de mogelijkheden te bekijken.
     
  • VIBAM was aanwezig op enkele studiedagen van BBTK en LBC-NVK om de dienstverlening voor te stellen aan militanten van de sector.